“danmark”

Tandlægeklinikken Helleruphus samarbejder med sygeforsikringen “danmark”. Dette betyder at vi automatisk – og dagligt – indberetter, hvilke behandlinger der er foretaget. Ved automatisk og elektronisk indberetning sikres, at sygeforsikringen altid modtager de korrekte informationer, og beløbet der skal tilbagebetales, ikke forsinkes unødigt.

Skulle man have skiftet sikrings-gruppe hos “danmark” men ikke fået det meddelt klinikken, kan det forventede tilskudsbeløb på regningen afvige fra det faktiske. Dog vil man altid få udbetalt det korrekte beløb, idet vi indberetter ydelsesnumre på de foretagne behandlingerne og ikke beløb. Læs mere på sygeforsikring “danmarks” hjemmeside, hvor der også – via NemID log-in – kan ses, hvilke behandlinger/ydelser der er indberettet, herunder status på udbetalinger.