Prispolitik

Som følge af overenskomsten med Dansk Tandlægeforening og Den offentlige sygesikringen er priserne på en lang række behandlinger, der er fastlagt på forhånd, og derved ens hos alle tandlæger, der med i overenskomsten. Læs mere herom under “faste ydelser” og “frie ydelser”

Derudover er der en række ydelser der fastsættes af den enkelte tandlæge. Disse benævnes de frie ydelser.

Årsagen til, at der ikke er faste priser under denne kategori af ydelser er, at det er meget individuelt fra patient til patient, hvilken behandling der kræves, samt hvilken løsning der ønskes/ er mest hensigtsmæssig.

Vores prisniveau på de frie ydelser (kroner, større plastfyldninger, broer etc.) ligger på niveau for området og afspejler primært de omkostninger der er i forbindelse med den indkøbte teknik, faste omkostninger og forbrugte tid.

Vi har valgt udelukkende at benytte danske leverandører på teknik, idet vi ikke mener kvaliteten på eksempelvis kroner fra Kina lever op til vores kvalitetskrav – hverken på kort eller lang sigt.

Samtidig ønsker vi eksempelvis heller ikke at gå på kompromis med vores ekstremt høje hygiejnekrav, selvom det ville kunne minimere de behandlingsrelaterede omkostninger.

Vi har også en klar holdning til begreberne “Ugens tilbud”, “gratis undersøgelser” etc. Vores ydelser/behandlinger relaterer sig direkte til et omkostningsniveau. Skulle vi give nogle patienter gratis ydelser, ville det blot skulle betales af klinikkens øvrige patienter – det mener vi ikke er rimeligt.

Vi prioriterer korrekte løsninger og kvalitet langet højere end billig pris.