Miljø

Hvor det er muligt, arbejder vi hen mod at kunne minimere miljøbelastningen mest muligt, såvel lokalt for patienter og ansatte, samt overordnet for den samlede globale påvirkning. Eksempelvis er vores 4 røntgen-apparater digitale, hvilket medfører, at der ikke skal benyttes kemikalier til fremkaldelse. Samtidig er strålingsdoseringen ca. 80% mindre end ved traditionelt røntgen. Amalgamfyldninger (sølvfyldninger) der er kviksølvholdige bliver ikke tilbudt som behandling på klinikken, da de hverken gavner tænder, patienter eller miljø. Alt spildevand fra klinikkerne bliver nøje filtreret gennem effektive filtre, inden vandet ledes ud i kloakken. Papirmængden forsøges konstant minimeret, hvorfor alle journaler er elektroniske og indkald til eftersyn foretages primært vha. e-mails eller sms. Lyskilderne på klinikken er for ca. 90% vedkommende energirigtige med et minimum af strøm- og varmeforbrug.