SMS/e-mail

Som service til alle tandlægeklinikkens patienter, kan vi tilbyde at fremsende automatiske remindere på aftaler til behandling, enten som email eller på sms.  Denne serviceydelse koster ikke ekstra.

 Vi gør samtidig opmærksom på, at denne service IKKE fratager patienterne fra selv at huske på deres aftaler. Udeblivelser og afbud mindre end 24 timer før behandlingsstart vil stadig blive honoreret, selvom en sms-reminder er aftalt!