Teknik og “Kina-kroner”

Tandlægebranchen er jævnligt i mediernes søgelys, og det er sjældent for positive ting. Man har i TV kunne høre, at tandkroner produceret i Kina ikke indholdt det oplyste indhold af guld i den metalliske del af kronen, og samtidig andre metaller som nikkel, uden at dette var oplyst. Det er patienterne efterspørgsel efter billigere alternativer end de danskproducerede kroner, der får nogle tandlæger til at søge andre veje. Det kan altid diskuteres, hvorvidt den samme type krone produceret i Danmark og udlandet er af samme kvalitet, men det er vores klare holdning, at dansk produktion er bedre, fordi vi med sikkerhed kender kvaliteten. Dette skyldes ikke mindst, at vi som tandlæger til enhver tid kan være en del af processen og kontrollere denne, lige fra forberedelse og scanning af tanden, til den endelige cementering af kronen i munden. Derfor har vi på klinikken valgt udelukkende at lave danskproducerede kroner og broer m.m.