Forebyggende behandlinger

Regelmæssige tandeftersyn og tandrensninger er en forudsætning for at kunne bevare sine tænder resten af livet.

Men et samarbejde mellem behandler og patient, hvor vi rådgiver og instruerer i god og effektiv hjemmehygiejne er tillige en nødvendighed for at mindske behovet for reparationer af tænderne. Dette samarbejde evalueres løbende ved hvert eftersyn af tænderne.